ენერგო ბლოგი

ბლოგი მათთვის ვინც დაინტერესებულია განახლებადი ენერგეტიკით

რა არის თბოვიზორი?!

თბოვიზორი ინფრაწითელი კამერა (infrared camera) წარმოადგენს ოპტიკურ-ელექტრონულ საზომ ხელსაწყოს, რომელიც მუშაობს ელექტრომაგნიტური სპექტრის ინფრაწითელ არეალში, რომელსაც გადაჰყავს სპექტრის ხილულ არეალში ადამიანების ან ტექნიკის საკუთარი თბური გამოსხივება. თბოვიზორი არის ვიდეოკამერის მსგავსი. თბოვიზორის მგრძნობიარე ელემენტი – მინიატურული დეტექტორების მატრიცა (ცხაურა) ღებულობს ინფრაწითელ სიგნალებს და აქცევს მათ ელექტრულ იმპულსებად, რომლებიც გაძლიერების შემდეგ გარდაიქმნება ვიდეოსიგნალად. თბოვიზორი შესაძლებელია გამოყენდეს, როგორც ხელსაწყო ობიექტების ტემეპერატურის და ტემპერატურული ველების უკონტაქტო გაზომვისათვის.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: