ენერგო ბლოგი

ბლოგი მათთვის ვინც დაინტერესებულია განახლებადი ენერგეტიკით

ჩინეთის 2015 წლის გეგმები –განახლებადი ენერგეტიკა

ჩინეთს ძალიან დიდი მომავალი აქვს განახლებადი ენერგეტიკის კუთხით.

2015 წლისთვის ცინეთი გეგმავს თავისი ენერგეტიკის 40 % ჩაანცვლოს მზის ენერგო რესურსით რომლის ჯამური სიმძლავრე იქნება 21 GW
დღესდღეისობით ჩინეთი “პოპულარულია” და მდიდარია ჰიდრო რესურსებით ანუ მრავალი ჰიდროელექტროსადგური აქვს აგებული რომლის ჯამური სიმძლავრე არის 290 GW. დამატებით ჩინეტი 2015 წლისთვის აპირებს 100 GW-მდე გაზარდოს ქარის ელექტროენერგია ,რაც 5 GW-ით დაიწყო რომელიც ოკეანესი იყო თავდაპირველად. ასევე ბიომასის და გეოთერმული ენერგიის ერთობლივი ჯამური სიმძლავრე არის 120 GW ,ხოლო ეკანიდან მიღებული ენრგია გახლავთ 50 GW.
და ბოლოს იგი 2015 წლისთვის გეგმავს რომ განახლებადი ენერგეტიკის დახმარებით ჯამური სიმძლავრე მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა იყოს 594 GW, რაც იმას ნიშნავს რომ სულ რაღაც სამ წელიწადსი გაორმაგდება მისი ელექტროენერგიის რესურსი და იგი მსოფლიოში ერთ–ერთი ყველაზე დიდი ექსპორტიორი გახდება ელექტროენერგიის.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: