ენერგო ბლოგი

ბლოგი მათთვის ვინც დაინტერესებულია განახლებადი ენერგეტიკით

ქარის ენერგიის ეკონომიკური სარგებლიანობა

greenhotels_your-cutting-edge-advantage

ევროპის ქარის ენერგო ინდუსტრია დიდ როლს თამაშობს ევროპის ეკონომიკაში. ხელს უწყობს მთლიანი შიდა პროდუქტცის ზრდას (მშპ), სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკის სხვა სექტორების განვითარებას.

e8423e4544

2020 წლისთვის ვარაუდობენ რომ ქარის ენერგო ინდუსტრის წილი ევროპის ეკონომიკაში 0,59 % იქნება რაც შეადგენს 59 მილიარდ ევროს ხოლო 2030 წლისთვის 173 მილიარდ ევროს, რაც ევროპის მთლიანი ეკონომიკის 1%-ია. ქარის ენერგეტიკის ქვესექტორებმა ხელი შეუწყო ექსპორტის ზრდას რაც განისაზღვრა 8,8 მილიარდი ევროთი, ხოლო იმპორტი იყო 3,2 მილიარდი ევრო. ქვესექტორების განვითარებამ ხელი შეუწყო დასაქმებას და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის ზრდას.

cd0af784fc

ევროპის ეკონომიკური კრიზისის გამო 2010 წელს ევროპაში ქარის ენერგო ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რიცხვი იყო 238 000 , 2020 წლისთვის ეს რიცხვი მოიმატებს და იქნება 520 000 , ხოლო 2030 წლისთვის 794,079 ადამიანი, ეს რიცხვები მხოლოდ ევროპას შეეხება და არა მსოფლიოს.

53fccd7563

საბოლოოდ ევროპული ქარის ენერგო სექტორში მომუშავე კომპანიების წილი მსოფლიოში 48 %ით განისაზღვრება , რაც იმის მანიშნებელია რომ ევროპა ქარის ენერგო სექტორში ლიდერია . ასევე 2010 წელს ქარის ენერგო ინდუსტრიის საშუალებით 5 ,7 მილიარდი ევროს დანაზოგი მიიღო საწვავის მხრივ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: